ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำนาจ…พูด ติดตามคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจวประเทศจีน ( 1 )

อำนาจ…พูด

ติดตามคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เยือนนครเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจวประเทศจีน ( 1 )

S_6143108004113

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 60  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรภาคเอกชน เดินทางไปเยือนเพื่อดูงานที่นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซี และเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่

การไปเยือนครั้งนี้ท่านผู้ว่าฯปวิณ เน้นว่าขออภัยคณะเดินทางทุกคน ที่เราไปดูงานมากกว่าไปเที่ยว ผมไปแล้วต้องได้งาน เป็นอันว่าทุกคนเข้าใจดี จึงต้องเตรียมเรื่องงานต่างๆที่จะไปพูดกับทางเซี่ยงไฮ้  และหางโจว ที่ท่านผู้ว่ามอบให้ ส่วนผมไม่ต้องเตรียมอะไรเนื่องจากเป็นสื่อมวลชน แต่ท่านผู้ว่าพี่อำนาจเตรียมไว้บ้างก็ดี เผื่อจะได้พูดบ้าง

ครับก่อนเข้าเรื่องขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านก่อนดังนี้ กล่าวคือเมื่อ 17 ปีก่อน นายประวิทย์ สีหโสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนั้น ได้ไปลงนามเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนายซู ขวางเถียน นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2543 ณ ศาลาว่าการนครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้ กับ นครเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดเชียงใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย

ตามเจตนารมณ์แห่งแถลงการณ์ร่วม ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย ทางนครเซี่ยงไฮ้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและจังหวัดเชียงใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ดำเนินการปรึกษาหารือและตกลงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่น้องระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่าประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและขยายความร่วมมือฉันท์มิตรระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และบุคลากรด้านต่างๆ ด้วยความเสมอภาคและเอื้ออำนวยประโยชน์แก่กัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน
  2. หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จักดำเนินการติดต่อปละประสานงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและหารือเกี่ยวกับปัญหาที่มีความสนใจร่วมกันต่อไป
  3. ข้อตกลงฉบับนี้ ลงนามในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2543 ณ ศาลาการนครเซี่ยงไอ้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกัน
  4. ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นภาษาจีนและภาษาไทยอย่างละสองฉบับ ซึ่งจะผลบังคับเท่ากัน

(นายซู ขวางเถียน)                                        (นายประวิทย์ สีห์โสภณ)

นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้                         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ปูพื้นฐานพอให้ทราบว่าทำไมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถึงเดินทางไปครั้งนี้ จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าไปท่องเที่ยวกัน คือคณะไปทำงานกันจริงๆ เวลาเที่ยวไม่มีนอกจากเวลาค่ำเท่านั้น คณะที่เดินทางประกอบด้วยนายหวาง ซิ่วเซิง รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ท่านติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าคณะ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

Mr. Wang Xiusnanan รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นายสุธน วิชัยรัตน  ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แต่ติดภารกิจกะทันหันไปไม่ได้ นางศิรพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยงเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  นางสาวสุวารี วงค์กองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมภายในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางสาวปริยา ชื่นชูเวส รองหัวหน้างานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นายกฤษ สิริมหาสกุล นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายอำนาจ จงยศยิ่ง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ นายเดโช ไชยทัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม่ จำกัด นายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่

S_6143107868128 S_6143107912602 S_6143108083337

คณะบินออกจากเชียงใหม่ วันที่ 21 พค. เวลา 14.45 น.ถึงสนามบินฝู่ตงเซี่ยงไฮ้ที่มีรันเวย์ถึง 5 รันเวย์ ใหญ่ขนาดไหน เมื่อเทียบสนามบินสุวรรณภูมิที่มี 2 รันเวย์ เวลา 19.45 น.ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ที่นี่ ดร.จู้ เหวยหมิ่น รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ อดีตกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชนจีนแห่งนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ไปต้อนรับถึงลานจอดเครื่องบินแล้วพาเข้าห้องรับรองวีไอพีของสนามบิน เพื่อนทำพิธีต้อนรับสู่นครเซี่ยงไฮ้ แล้าพาเข้าพักโรงแรมแชงกรี ร่า กลางนครเซี่ยงไฮ้ ที่ราคาแพงถึงห้องละ  4000 หยวน เอา 5 คุณ จะเป็นเงินบาท จัดให้พักคนละ 1 ห้อง เจ้าภาพใจใหญ่ครับ.

ติดตามอ่านต่อตอน 2 จะเข็มข้นครับ

แท็ก คำค้นหา