ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำเภอแม่แตงชี้แจงกรณีกิจกรรมล่องเรือยางในพื้นที่

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 18th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

นายอำเภอแม่แตงชี้แจงกรณีกิจกรรมล่องเรือยางในพื้นที่ พบมีท่องเที่ยวเพียงกลุ่มเดียวและได้จัดให้นั่งเรือละ 4 หรือ 6 คน ตามขนาดของเรือ โดยรักษาระยะห่างไม่ให้มีการแออัดกันบนเรือ

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงกรณีกิจกรรมล่องเรือยางในพื้นที่อำเภอแม่แตง ว่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่แตงได้เข้าตรวจสอบกับเจ้าของกิจการล่องเรือยาง (ล่องแก่ง) “Khampan Rafting” ของนายคำปัน คำวิชัย เรียบร้อยแล้ว พบว่า กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเป็นคณะชาวต่างชาติที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 คน และกรณีนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่​ 22 คน และเด็ก 3 คน ได้มาใช้บริการล่องเรือยาง ณ แก่งกื๊ด บ้านเมืองกื๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันดังกล่าว มีมาท่องเที่ยวเพียงกลุ่มเดียว เพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีค่อยมีผู้มาใช้บริการ โดยกิจกรรมล่องเรือยาง จะแบ่งกลุ่มในคณะลงเรือ กลุ่มละ 4 หรือ 6 คน ตามขนาดของเรือ โดยมีระยะห่างกันตามที่นั่งบังคับในเรือยาง ไม่มีการแออัดกัน

ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่แตงได้ตรวจสถานที่และกำชับผู้ประกอบการดังกล่าวและรายอื่นที่เหลืออีก 2 ราย ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะห้ามจัดคนข้ามกลุ่มลงเรือแพลำเดียวกัน การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดอุปกรณ์/เรือ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม และการสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่นอกพื้นที่กิจกรรม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว (Thai stop covid plus) ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนและมีลักษณะการความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 ก็จะได้เสนอขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่หรือระงับการให้บริการต่อไป

ที่มา ศราวุธ เจิมจันทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่แตง#ล่องแก่ง#KhampanRafting#ThaiStopCovidPlus#โควิด19#โควิด19เชียงใหม่#Covid19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา