ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อุทยานหลวง​ราชพฤกษ์เชิญชวน​ ชมปรากฏการณ์​ทางธรรมชาติ “พระอาทิตย์​สาดแสง” เพียงปีละ​ 1 ครั้ง​

นักท่องเที่ยวต่างพากันรอถ่ายรูป​ พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านประตูหอคำหลวง ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยจะเกิดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้สามารถชมได้ในช่วงเวลาประมาณ 16.50 – 17.15 น. ของทุกวัน โดยพระอาทิตย์จะค่อยๆ เคลื่อนลงมาที่ตรงประตูของหอคำหลวงพร้อมสาดแสงเป็นลำแสงผ่านช่องประตูทั้ง 2 บานอย่างสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาบันทึกภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในครั้งนี้เป็นอย่างมาก.

#อุทยานหลวงราชพฤกษ์#ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ#พระอาทิตย์สาดแสง#ประตูหอคำหลวง#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา