ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อ.ลี้ ลำพูน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ปั่น ปลูก ปล่อย”

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กันยายน 4th, 2022, หมวด Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, บันเทิง, สังคม

เมื่อวันที่ (3 กันยายน 2565) ที่ ลานทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอลี้ “ปั่น ปลูก ปล่อย”

นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวว่า อำเภอลี้ เป็นหนึ่งในแปดอำเภอของจังหวัดลำพูน ที่มีเนื้อที่และอาณาเขตครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน และยังถือว่าเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแห่งนี้ ถือว่าเป็นผืนป่าที่ยังคงความอุคมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด คือ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอำเภอเถินจังหวัดลำปาง โดยมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ ในห้วง 3- 4 ปี ที่ผ่านมา จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเป็นจำนวนมาก แต่ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลง

อำเภอลี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดรายได้ การจ้างงาน รวมถึง มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับชุมชน การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง โดยกำหนดเส้นทางการปั่นจักรยาน เริ่มจากลานทุ่งกิ๊ก ไปถึงจุดพักที่สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ แล้วไปสิ้นสุดที่แก่งก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง รวมระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และกิจกรรม “การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าในธรรมชาติ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

Hashtag: #อุทยานแห่งชาติแม่ปิง#ปั่นปลูกปล่อย#การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ#อำเภอลี้#ลำพูน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา