ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เกษตรเชียงใหม่ รณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันสารเคมีตกค้างในการผลิตส้ม

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 8th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้การใช้สารเคมีในการผลิตส้มสายน้ำผึ้งตามกระบวนการผลิตภายใต้ระบบ GAP อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Safe Used) ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง และตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรการปลูกส้มปลอดภัย ใช้ระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยมีการจัดทำปฏิทินการผลิตส้ม ในรอบปี และร่วมทำความเข้าใจเน้นย้ำการปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตามระบบ GAP และใช้ระบบการจัดการส้มโดยแนวปฏิบัติแบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี อีกทั้งแนะนำวิธีการที่ถูกต้องแก่เกษตรกร

โดยนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส้มเขียวหวาน เป็นพืชเศรษรูกิจที่สำคัญของอำเภอฝาง มีพื้นที่ปลูก20,439 เป็นเอกลักษณ์ของส้มเขียวหวนพันธุ์สายน้ำผึ้งอำเภอฝางมีความแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นด้วยลักษณะภายนอกจะมีผิวสีเหลืองอมส้ม เปลือกบาง ลักษณะภายในจะมีรสชาติเข้มข้นหวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่ม ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งธรรมชาติ ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 30ราย พื้นที่การผลิต 346 ไร่ได้แปรรูปส้มอบแห้ง น้ำส้ม อีกทั้งขยายช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์ผ่านThailand post mart ,facebook,Line, ตลาดธกส.,ชุมนุมสหกรณ์เพิ่มในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาอีกด้วย

Hashtag: #เกษตรเชียงใหม่#โป่งน้ำร้อน#เกษตรอำเภอฝาง#ส้มเขียวหวาน#พืชเศรษรูกิจ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา