ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจนในอำเภอแม่ริม

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 65 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ากราบและรับมอบเงินสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านคนจนคนเชียงใหม่ที่ตกเกณฑ์ความยากจนจาก TPMAP จากพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน ครัวเรือนยากจนในอำเภอแม่ริม จำนวน 2 ครัวเรือน คือ นายจิยายุ ลาฟู บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม และนายนิคม รินคำ บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเรียนข้อมูลการซ่อมสร้างบ้านฯ ที่ได้รับจากคณะสงฆ์ ซึ่งในขณะนี้มีเป้าหมาย จำนวน 45 ครัวเรือน มีหลายอำเภอได้ดำเนินการไปแล้วและมีบางอำเภออยู่ระหว่างการประสานงานกับคณะสงฆ์ โดยคาดว่าจะได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด และโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ครัวเรือนยากจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

Hashtag: #เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่#พระราชวิสุทธิญาณ#วัดป่าดาราภิรมย์#TPMAP#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา