ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชิญส่งผลงานประกวดการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 15th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

เชิญส่งผลงานประกวดการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา
ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า
300,000 บาท

S__51740677

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านสื่อ ศิลปะ และงานหัตถกรรมร่วมสมัย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์มาประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า” ถ่ายทอดสุนทรียภาพแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีไทยในล้านนา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (Lanna Handicraft Design Contest) ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 15 กุมภาพันธ์ 2561
    2. ประกวดคลิปวิดีโอสั้น (Lanna Viral Clip Contest)  ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
    3. ประกวดวาดภาพบนกำแพง (Lanna Art Contest) ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
    4. ประกวดภาพถ่าย (Lanna Photo Contest) ระยะเวลาสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2561

สมัครร่วมโครงการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.sri.cmu.ac.th/~ctrd, www.facebook.com/CTRD.CMU หรือ โทร. 0 5394 2568, 0 5394 2571 และ08 4611 3169

แท็ก คำค้นหา