ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงรายเข้ม เน้นย้ำทุกมาตรการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ออกตรวจแนะนำร้านค้า ผู้ประกอบการ ในการป้องกันโควิด-19

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดกำลังปฏิบัติการออกตรวจสอบและแนะนำมาตรการในการควบคุมโรค covid 19 เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีการประกอบชุดกำลังผสมเพื่อปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปิดแถลงการพบผู้ติดเชื้อ covid 19 จำนวน 2 ราย ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย) จึงได้จัดทีมหน่วยปฏิบัติงาน ด้วยการประกอบชุดกำลังผสมเพื่อปฏิบัติงานตามสถานการณ์ในการออกตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์แนะนำ ข้อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรค โควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย โดยมี เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ชุดปฏิบัติการทหาร กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดกองอำนวยการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยได้เน้นการออกตรวจในแหล่งชุมชน ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

โดยการออกปฏิบัติการของชุดกำลังในครั้งนี้มี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจ และให้คำแนะนำ ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขา 2 ตลาดสดบ้านดู่ แม็คโครเชียงราย ตลาดสดบ้านใหม่ และตลาดสดเทศบาล 1 โดยได้เน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้แก่ ร้านค้า ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ในการเข้มงวด มาตรการ 6 มาตรการ ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การไม่อยู่ในพื้นที่แออัด และขอความร่วมมือในการลงทะเบียนเมื่อเข้าในสถานที่สาธารณะด้วย Application “ไทยชนะ” ทุกครั้ง อีกทั้ง ยังได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการในการเข้มงวดการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ อาทิ การจำกัดทางเข้าออก การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ จัดหาให้มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการทุกครั้งเมื่อมีการหยิบจับ และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งได้รับการตอบรับรับสถานประกอบการ ร้านค้า และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี.

ที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ไทยชนะ#เชียงราย#covid19#โควิด19#เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา