ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกประเภท

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 3rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม
นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกประเภท พร้อมควบคุมรถควันดำและมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ ศกพ. ถึงปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน โดยพบจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีสภาพอากาศนิ่ง ลมอ่อน เพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองต่ำ ทำให้ฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกประเภท ทั้งในพื้นที่ป่า ชุมชน เกษตร และริมทาง เพื่อควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดทุกประเภท รวมทั้งเข้มงวดวินัยจราจรและควบคุมรถควันดำ และตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังได้เเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้ง ห้องปลอดฝุ่น และหน่วยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ประชาชนอีกด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ#มลพิษทางอากาศ#งดเผาในที่โล่งทุกประเภท#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา