ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 12th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันนี้ (12 ก.ย. 65) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทั้ง 26 กองร้อย ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและเกิดความชำนาญในภารกิจ ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวผู้ปฏิบัติงานและปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 นาย

ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานให้แก่กองสมาชิกอาสารักษาดินแดน ถึงการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของราชการฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคม รวมถึงการประพฤติตนของข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยได้เน้นย้ำถึงหัวใจหลักในการทำงาน คือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม

Hashtag: #กองอาสารักษาดินแดน#สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน#เชียงใหม่#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา