ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 23rd, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน

.

วันนี้ (23 ต.ค. 65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการ อัยการจังหวัด รวม 7 ราย ได้แก่ นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่, นายประเสริฐศักดิ์ สว่างเนตร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นายวรการ ตระกูลทอง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นางสาวเยาวธิดา นาคเกษม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นางสาววรลักษณ์ วุฒิคุณ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, นายณัฐเมธส์ สิริไตรรัตนกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นางสาวกันยารัตน์ รัตนสิทธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน

.

ตามประกาศกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีอักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง, สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด, ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง, แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน

.

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

.

#พิธีมอบเครื่องหมาย#รักษาดินแดนยิ่งชีพ#ผู้ว่าเชียงใหม่#องอาสารักษาดินแดน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา