ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ตั้งเป้าลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ให้ได้ร้อยละ 80 ในเดือนมีนาคมนี้

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 16th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

เมื่อ (15 มี.ค. 65) ที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับทั้ง 25 อำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (15 มี.ค. 65) พบจุดความร้อน 21 จุด เกิดขึ้นในพื้นที่ป่า 18 จุด และพื้นที่เกษตรในป่า 3 จุด โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนรวมทั้งหมดเพียง 1,551 จุด ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังถึงร้อยละ 77.90 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน.อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความต้องการที่จะทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้น ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ในตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือของเดือนมีนาคมนี้ จะลดจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ให้ได้ถึงร้อยละ 80 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยจะดำเนินการเป็นรายสัปดาห์ คือ ในห้วงวันที่ 15-19 มีนาคม จุดความร้อนจะต้องไม่เกิน 175 จุด , วันที่ 20-26 มีนาคม ต้องไม่เกิน 391 จุด และ วันที่ 27-31 มีนาคม ต้องไม่เกิน 279 จุด โดยเน้นย้ำให้อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงคนในชุมชน คอยเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไฟป่าอย่างเคร่งครัด เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง โดยเฉพาะเขตพื้นที่รอยต่อของแต่ละอำเภอ และที่สำคัญ ห้ามไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ป่าทุกชนิด ส่วนพื้นที่เกษตรต้องอยู่ภายใต้แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ Fire-D และต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันมีการลงทะเบียนเพื่อขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 212,527 ไร่ และได้รับอนุมัติแล้ว 173,007 ไร่ ส่วนที่เหลืออีกกว่า 5 หมื่นไร่ จะต้องเร่งทำเนินการให้ได้ตามแผนโดยเร็ว

โดยในวันนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฯ ทางบริษัท ทรูไลน์เมด จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ยังได้นำหน้ากาก Next Health ชนิด N95 จำนวน 10,000 ชิ้น มุลค่ากว่า 100,000 บาท มามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใช้ในภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอีกด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน#สถานการณ์ไฟป่า#องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่#ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา