ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่นำกำลังตำรวจ ทหาร และขนส่ง กวดขันรถอูเบอร์ และแกร๊บคาร์ ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาวิ่งโดยสารสาธารณะ ระบุ

เชียงใหม่นำกำลังตำรวจ ทหาร และขนส่ง กวดขันรถอูเบอร์ และแกร๊บคาร์ ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาวิ่งโดยสารสาธารณะ ระบุ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งจับปรับและว่ากล่าวตักเตือน โดยจะมั่นสุ่มตรวจสอบให้บ่อยขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
165736 165742
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เมื่อเวลา 14.00 น. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่นำรถส่วนบุคคลมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร ผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์ และแกร๊บคาร์ ที่บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ที่ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกวดขันดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง การนำรถส่วนบุคคลไปวิ่งรับส่งผู้โดยสาร มีความผิดฐานใช้รถผิดประเภท ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาททั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการจัดระเบียบรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามสถานีขนส่งอาเขต และท่าอากาศยาน ถ้าพบการกระทำผิดซึ่งหน้าให้ลงโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทันที เพราะการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคล เกรงว่าผู้โดยสารอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ความปลอดภัย เนื่องจากไม่มีการคัดครองจากหน่วยงานขนส่งนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่พยายามแก้ปัญหาแบบละมุนละม่อมไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ประกอบการรถโดยสารที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ที่นำรถส่วนบุคคลมาวิ่งโดยสารสาธารณะ เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของเมืองเชียงใหม่ แต่ยังมีผู้นำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คาดว่าในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีไม่น้อยกว่า 2,000 คัน เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ที่มาตรวจสอบจับไปแล้ว 4 ราย เป็นผู้ที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์ 1 ราย และแกร๊บคาร์ 1 ราย รวมทั้งผู้ที่นำรถส่วนตัวมาเป็นรถรับจ้าง(รถป้ายดำ) อีก 2 ราย โดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้กระทำผิดเฉพาะที่จับซึ่งหน้าเสียค่าปรับแล้ว 10 กว่าราย และที่ถ่ายรูป ตรวจสอบและทำหนังสือแจ้งผู้ที่กระทำผิดมาเสียค่าปรับ เฉพาะรถในบริการของอูเบอร์ประมาณ 30 ราย แกร๊บคาร์ 20 ราย บางรายได้มีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว

ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้หาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมาย กำหนดค่าโดยสารที่เป็นธรรม และสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร การคิดค้นนำแอพพลิเคชั่นมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจสอบให้บ่อยขึ้น หากท่านใดพบเห็นรถอูเบอร์และแกร็บคาร์ สามารถถ่ายคลิปวิดีโอและภาพส่งให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นหลักฐานในการจับกุมดำเนินคดีได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งอนุมัติกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จำนวน 2 เส้นทาง คือ สาย B1 จากสถานีขนส่งอาเขต – สวนสัตว์เชียงใหม่ และสาย B2 สถานีขนส่งอาเขต – สนามบินเชียงใหม่ ให้เทศบาลนครเชียงใหม่นำรถโดยสารปรับอากาศมาวิ่งทดลองให้บริการเส้นทางละ 6 คัน และเส้นทางสาย R1 R2 R3 และ B3 โดยอัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย

แท็ก คำค้นหา