ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่พร้อมจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC (เอเปค)

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 3rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

วันนี้ (3 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC (เอเปค) ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3d APEC Senior Officials and Related Meeting หรือ SOM 3) ซึ่งจะจัดขึ้น ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม นี้

ที่ประชุม ได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานในแต่ละด้าน ทั้งด้านการอำนวยการ, ด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร, ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ด้านพิธีการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรี และผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และกรณีนำเครื่องจอดในพื้นที่ Air side ของกองบิน 41, ด้านการตกแต่งเมืองและปรับภูมิทัศน์, ด้านการประสานการศึกษาดูงานในพื้นที่, ด้านการจัดแสดงสินค้า OTOP และสาธิตการสร้างงานศิลปะหัตถกรรมของสล่าล้านนา ของดีของเด่นจังหวัดเชียงใหม่ (Show case) รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมที่สำคัญยิ่งในพื้นที่เชียงใหม่

ซึ่งในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในทุกด้าน โดยจะได้มีการจัดกิจกรรม Kick off Big Cleaning Day ที่บริเวณแยกแสงตะวัน ไปจนถึงหน้าโรงแรมแชงกรี ล่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เพื่อทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์เมือง ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ จะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โรงแรมแชงกรีล่า โดยวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 จะมีการจัดแสดงและสาธิตการจักสานไม้ไผ่ และการเพ้นท์ร่ม วันที่ 21-25 สิงหาคม จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาศิลาดล และสาธิตการทำเครื่องเขิน และ วันที่ 26-31 สิงหาคม จัดแสดงและสาธิตการทำเครื่องเงิน ดุนลาย และไม้แกะสลัก โดยจะจัดเป็นนิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อเผยแพร่งานหัตกรรมท้องถิ่นและเผยแพร่อัตลักษณ์ของล้านนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาจากหลายประเทศเขตเศรษฐกิจด้วย

Hashtag: #ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่3#3dAPECSeniorOfficialsandRelatedMeeting#OTOP#KickoffBigCleaningDay#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา