ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่พิจารณา ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 9th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันนี้ (9 ก.ย. 65) ที่ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินใจให้การรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยจะมีการมอบสัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐานของร้านค้า เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จะต้องเป็นร้านที่ผ่านการรับรองสุขลักษณะเบื้องต้น มีการใช้สินค้า Q ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร มีการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบให้เหมาะสม ซึ่งร้านอาหารจะต้องใช้วัตถุดิบปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และต้องใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละชนิดที่ขอการรับรอง

โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จำนวน 65 ร้าน และในปีนี้ มีร้านที่ได้รับการรับรองเพิ่มอีก 2 ร้าน คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสวนดอก สาขา 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง และร้านบ้านสวนสมบูรณ์ฟาร์ม ถนนสมโภช 700 ปี (เยื้องประปาหมู่บ้านขัวโก) อำเภอสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยร้านที่ได้ผ่านการรับรองจะมีอายุ 3 ปี และหากประสงค์ที่จะต่ออายุการรับรอง จะต้องแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันหมดอายุการรับรอง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Hashtag: #ก๋วยเตี๋ยวหมูสวนดอก#บ้านสวนสมบูรณ์ฟาร์ม#ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย#QMarket#QRestaurant#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา