ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

วันนี้ (9 ธ.ค. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ผ่านทางวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประกอบพิธี ที่ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี องค์กรสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล ดังนั้น ประทศไทย ในฐานะภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จึงได้เห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทย และแสดงเจตจำนงของคนไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตของประเทศไทยทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตในทุกภาคส่วน เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานรับนโนบายของนายกรัฐมนตรี ไปเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันขจัดปัญหาเหล่านี้ออกจากประเทศให้ได้

#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล#ZeroTolerance#คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต#ปัญหาคอร์รัปชัน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา