ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา “เทียนนกแก้วเกมส์”

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 27th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, กีฬา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” พัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 26 ก.ค. 65 ที่ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” เพื่อหารือถึงความพร้อมและทบทวนภารกิจหน้าที่ในแต่ละคณะทำงาน โดยมีนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมประชุม ภายหลังได้มีการเลื่อนการจัดการแข่งขันจากปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา ได้ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั้ง 10 เขต ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฯ เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 10,000 คน

Hashtag: #กีฬานักเรียนนักศึกษา#เทียนนกแก้วเกมส์#กรมพลศึกษา#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา