ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เตรียมพร้อม รับการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้

  เมื่อ: วันพฤหัส, เมษายน 8th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบการทบทวนและการประเมินศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ จาก สสปน. ก่อนคณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ประเมินในห้วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2564

วันนี้ (8 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบการทบทวนและประเมินศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม.สำหรับการส่งเสริมและรับรองเมืองไมซ์ซิตี้ เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาเมืองเป็นไมซ์ซิตี้ จากนั้นประชุมร่วมกับเมืองเพื่อชี้แจงขั้นตอนการตรวจประเมิน และประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เมืองละ 3 ครั้ง พร้อมให้เมืองประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ด้าน และรับการตรวจประเมินเพื่อเป็นไมซ์ซิตี้ เมืองละ 2 ครั้ง ก่อนที่คณะกรรมการจะได้ประชุมรับรองมาตรฐานฯ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ในเมือง ตามศักยภาพและอุตสาหกรรมที่เป็นจุดเด่นของเมือง โดยเกณฑ์การประเมินทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากที่เมืองจัดงาน กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ตรวจประเมินในห้วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และสรุปข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองผล ซึ่งหากได้รับรองการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ จะมีอายุการรับรองคราวละ 5 ปี และการต่ออายุรับรองการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดจะต้องประสานงานกับ สสปน. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการรับรองหมดอายุ เพื่อขอรับการตรวจประเมินใหม่

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#MICECity#MICE#สสปน#ประเพณีท้องถิ่น#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา