ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เตรียมเปิด 2 หลักสูตร เพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤศจิกายน 15th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เตรียมเปิด 2 หลักสูตร เพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนา “แรงงานมีฝีมือ” นำไปสู่การมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

.

วันนี้ (15 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการฯ คัดเลือกหลักสูตรและลงมติเห็นชอบการฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึก

.

โดยในปีนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม พบว่า มีความต้องแรงงาน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารไทย และ ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว และรับนักเรียนเข้าฝึกได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และให้การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” นำไปสู่การมีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิต

.

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และให้แนะแนวสร้างการรับรู้แก่นักเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียม

.

สำหรับผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนเข้าฝึกอาชีพ 20 คน ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 15 คน ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดยหลังสิ้นสุดโครงการได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้จบการฝึกฯ พบว่า มีงานทำ จำนวน 10 คน อยู่ระหว่างการสมัครงาน จำนวน 5 คน ศึกษาต่อ และฝึกอบรมต่อ จำนวน 2 คน

.

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

.

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน#แรงงานมีฝีมือ#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา