ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเข้าใจในความแตกต่าง…ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 28th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, สังคม

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเข้าใจในความแตกต่าง…ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

 1 2 3 7

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เผยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

 ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า จากกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อต่างๆ ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ลดลง สำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกระแสดังกล่าวนับว่าส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีลดลงไปบ้างในเดือนมิถุนายน 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่สร้างรายได้ให้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

จากสถิติการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการบรรยายภาษาจีน, มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน, มีการแสดงที่ไม่ซ้ำกับที่อื่น เช่น น้ำพุดนตรี และ Night Predator, เป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งเดียวในประเทศไทยมีกิจกรรมให้ได้ใกล้ชิดกับสัตว์ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตามกับกระแสดังกล่าวนั้น แม้จะส่งผลกระทบแก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยู่บ้าง แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพร้อมต้อนรับและพัฒนา การบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญด้านการสื่อสารภาษาจีน โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับเผยแพร่  วิทยากรและเจ้าหน้าที่ด้านการบริการที่ต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมและวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าใช้บริการต่างประทับใจในการเข้าเที่ยวชมและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซฟารีได้จัดทำป้าย เรารักชาวจีน” เขียนเป็นภาษาจีน ซึ่งหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เห็นป้ายนี้ ก็แสดงความสนใจและเข้ามาร่วมถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างต่อเนื่อง

แท็ก คำค้นหา