ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมพร้อมมาตรการดูแลสัตว์ในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 22nd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมพร้อมมาตรการดูแลสัตว์ในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน

IMG_6220 IMG_6259
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมความพร้อมเพิ่มมาตรการคลายความร้อนให้แก่สัตว์ในช่วงการปรับตัวเข้าสู่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

      นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงที่อุณภูมิกำลังเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดรถน้ำพ่นน้ำในบริเวณที่สัตว์อยู่อาศัย จัดเตรียมบ่อน้ำให้สัตว์ได้คลายร้อน เพิ่มสปริงเกอร์ในจุดต่างๆ เพิ่มแสลนบังแสงแดดในจุดที่แสดงแดดส่องเข้าถึง รวมทั้งการจัดทำไอศกรีมหวานเย็นเป็นอาหารว่างให้แก่สัตว์  โดยสำหรับสัตว์ที่อยู่ในภูมิอากาศที่หนาวเย็น เช่น อัลปากา จะมีการตัดขนให้สั้น และเปิดพัดลมคลายร้อนให้เพิ่มเติม

      ทั้งนี้ สำหรับมาตรการดังกล่าวได้จัดทำเป็นประจำขึ้นทุกปี และเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย  ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมสวนสัตว์และอควอเรี่ยมโลก (WAZA) ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสวนสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก
ภาพเคลื่อนไหว : 
https://drive.google.com/drive/folders/1F0g4wzKTJYKWY4koF7rGD3sNC1Iid5HH?usp=sharing

แท็ก คำค้นหา