ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 25th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” นำผลผลิตทางการเกษตรจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (25 ก.ค. 65) ที่ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอ และจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนำผลผลิตทางการเกษตรจาก 25 อำเภอ ทั้งพืชผัก ผลไม้ นานาชนิด จากศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และจากครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ มาแบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนานัปการ

ด้าน นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยภายในงานนอกเหนือจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว ยังมีการนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อเป็นการต่อยอด แบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีพลัง มีความสามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้

Hashtag: #มีแล้วแบ่งปัน#เฉลิมพระเกียรติ#พัฒนาชุมชนอำเภอ#จิตอาสาพัฒนาชุมชน#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา