ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤศจิกายน 5th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ พร้อมตรวจพื้นที่ เพื่อให้การเตรียมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร การรับเสด็จ ตลอดจนจัดการถวายความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วันนี้ (4 พ.ย.65) นาวาอากาศเอกพงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 พร้อมคณะสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ และประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติในการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ และถวายความปลอดภัยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จและสำรวจพื้นที่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติถวายความปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์ และสมพระเกียรติ อีกทั้งเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้รับทราบการพระราชทานปริญญาบัตรในห้วงวันที่ 20 – 27 ธันวาคมนี้ เพื่อลดผลกระทบในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบถึงแนวทางและข้อปฏิบัติพร้อมจะนำไปประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติต่อไป.

#พระราชทานปริญญาบัตร#มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา