ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 23rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

วันนี้ (23 ต.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 พร้อมวางพวงมาลาในนามพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกร ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการ ทั้งในการบริหารปกครองบ้านเมือง พระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยการเลิกทาส เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์เป็นไทโดยถ้วนหน้า และทำให้คนไทย เป็นไทยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน โปรดให้สร้างถนน สะพาน และทางรถไฟ ริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ พระองค์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และทรงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช อันหมายถึงพระมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนทั้งปวง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

#พิธีน้อมรำลึก#ผู้ว่าเชียงใหม่#วันปิยมหาราช#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา