ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าโครงการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 11th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันนี้ (11 ก.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเตรียมจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้า

ตามที่มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีได้รับบริจาคเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และอสม.ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการจัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ได้ 2 ขบวน แต่ละขบวนประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อำเภอสารภี และอำเภอสันป่าตอง โดยระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม อำเภอพร้าวจะออกหน่วยให้บริการที่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว , วันที่ 28 กรกฎาคม อำเภอแม่ริมกำหนดออกหน่วยบริการ ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วย จากนั้นในวันที่ 1-2 สิงหาคม อำเภอสารภีจะหน่วยบริการ ที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี และวันที่ 3-5 สิงหาคม จะออกหน่วยให้บริการสำหรับประชาชนกลุ่มอำเภอตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เพื่อให้บริการแก่ประชนชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน หากเกิดปัญหาข้อติดขัดใดๆ ให้เร่งประสานคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกต่อดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ จะได้กำหนดลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในสถานที่จัดกิจกรรมอีกครั้ง

Hashtag: #โครงการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม#เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่#Mammogram#มะเร็งเต้านม#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา