ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ประชุมติดตามปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ (8 ก.ค. 65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในวันนี้ ศจพ.อ.25 อำเภอได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการขจัดจนฯ ระดับพื้นที่ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานเด่นการขับเคลื่อนแต่ละมิติอำเภอ

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ ศจพ.จ. ระดับพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือให้ตรงตามมิติ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าครัวเรือน ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างเป็นวงกว้าง เพื่อทุกภาคส่วนรับทราบการดำเนินงานของจังหวัดต่อไป

Hashtag: #ปฏิบัติการขจัดความยากจน#ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง#เศรษฐกิจพอเพียง#ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา