ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ปี 68

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 11th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม, สังคม

เชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ปี 68

วันนี้ (11 พ.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ประชุมหารือการเสนอเมืองเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีการเดินทางเข้า-ออก ได้สะดวก มีเที่ยวบินตรงต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่หลากหลาย ทั้งยังมีที่พักจำนวนมาก และมีเทศกาลในทุก ๆ เดือน ซึ่งจะสามารถสร้างความสนใจแก่กลุ่มผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมประชุมฯ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีศักยภาพในการจัดประชุมนานาชาติเป็นลำดับต้น ๆ รองลงมากจากกรุงเทพมหานคร และมีเครือข่ายสนับสนุนการจัดงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการได้รับเลือกเป็นเมืองเทศกาลโลกเมื่อปีที่ผ่านมา ดังนั้น สศส. และ สสปน. จึงได้เลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองในการจัดประชุมของประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะยื่นประมูลสิทธิ์ (Bid) ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็น “นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” จึงได้มีการวางกรอบแนวคิดในการจัดประชุมไว้ว่า “Multi Arts and Cultural Transformation” เชื่อมอดีตสู่ปัจจุบัน สร้างนวัตกรรมเพื่อการต่อยอด เตรียมนำเสนอสิ่งที่ดีงามของไทยให้ต่างชาติได้รับทราบ และนำไปสู่การเชื่อมโยง เพื่อต่อยอดเมืองสร้างสรรค์

.

โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมที่จะเดินทางไปยื่นประมูลสิทธิ์ (Bid) ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นวาระแห่งชาติที่จะสร้างประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

.

#เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก#UCCNAnnualConference2025#ผู้ว่าเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา