ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิ.ย.นี้

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 9th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิ.ย.นี้ ณ หอนิทรรศการศิลปฯ มช. โดยนำของดีจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกับสัมผัสวิถีทางวัฒนธรรมล้านนา และการแสดงจากชาติพันธุ์ต่างๆในท้องถิ่นอีกมากมาย

IMG_6010

นายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายนนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ศิลปินพื้นบ้านทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือสำหรับกิจกรรมภายในงาน นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และปักใบช่อเจดีย์ทรายร่วมทำความดีเพื่อพ่อ พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและกิจกรรมเรียนรู้จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ การแสดงจากลุ่มชาติพันธ์ของภาคเหนือ การขับซอล้านนาจากศิลปินพื้นบ้าน การวาดภาพเพนท์สีบนร่มบ่อสร้าง เป็นต้น ตลอดจนร่วมชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้า OTOP เลือกชิมอาหารพื้นบ้านที่หลากหลาย กาดหมั้วคนเมือง และตลาดย้อนยุค และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าชมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายนนี้ ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา