ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เดินหน้า 4 มาตรการสาธารณสุข ป้องกันโควิด-19

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 5th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, COVID-19, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิบัติตาม 4 มาตรการทางสาธารณสุข และเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มให้มากกว่าร้อยละ 60 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 รองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

วันนี้ (5 ก.ค. 65) นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด–19 จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย อายุตั้งแต่ 20-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่แออัด สถานประกอบการ และสถานบันเทิงต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ

สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Endemic Approach) ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และสอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย โดยมีการเตรียมความพร้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการด้านสาธราณสุข มาตรการด้านการแพทย์ มาตรการด้านกฎหมาย สังคมและองค์กร และมาตรการด้านการสื่อสาร โดยได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากว่าร้อยละ 60 ปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแลรักษา รวมถึงมีการผ่อนคลายมาตรการทางสังคม เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโควิดได้

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาเป็นโรคประจำถิ่นของโรคโควิด-19 โดยจะต้องมีผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 คนต่อวัน มีอัตราป่วยตายน้อยกว่าร้อยละ 0.1 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 10 และประชาชนจะต้องมีภูมิต้านทานเพียงพอจากการได้รับวัคซีนตามกำหนด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงจะต้องได้รับวัคซีน 2 โดส มากกว่าร้อยละ 80

นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม กล่าวอีกว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2565 โดยผ่อนคลายมาตรการให้สวมหน้ากากและถอดหน้ากากตามความสมัครใจได้ พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม โดยให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่แออัด นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเลา เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

Hashtag: #โรคประจำถิ่น#มาตรการทางสาธารณสุข#สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่#โควิด19#คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา