ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.พ.นี้

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 23rd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

 

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.พ.นี้ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพดีของอำเภอสะเมิงที่เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย

 

40714

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง และนายวิทยา นาระต๊ะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่ของอำเภอสะเมิงที่เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและมีคุณภาพดี

 

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี่ ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า Otop , การประกวดสตรอว์เบอร์รี่ , การประกวดธิดาชนเผ่า , นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน , กาดมั่วครัวฮอม ตลาดสีเขียว และตลาดประชารัฐ , การแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และแสดงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติสตรอว์เบอร์รี่ผ่านเวทีกลาง ณ หน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และในเวลา 08.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมชมขบวนรถบุปผชาติสตรอว์เบอร์รี่ และการเดินแบบชุดสบายสไตล์สตรอว์เบอร์รี่ พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดฯ อย่างเป็นทางการ

 

ด้าน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในเชียงใหม่ ปี 2560/61 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 6,178 ไร่ ในเขตอำเภอ 10 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง แม่วาง ฝาง แม่แจ่ม แม่ริม จอมทอง แม่ออน หางดง กัลยาณิวัฒนา และอำเภอเมือง มีผลผลิตเฉลี่ย  2,100 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 2,064 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 4,334 ตัน ในเขตของพื้นที่อำเภอสะเมิง โดยมีการผลิตสตรอว์เบอร์รี จำนวน 4,333 ไร่ จากเกษตรกรทั้งหมด 457 ราย ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณภาพมารฐานสินค้าเกษตร (GAP) และแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รี ซึ่งมีสมาชิก 160 ราย พื้นที่ 1,021 ไร่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.)  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ

 

501112

DSC04732

 

สำหรับ การนำผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่มาจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน จะเน้นไปที่สตรอว์เบอร์รีปลอดภัย เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ และได้รับการตรวจสอบหาสารพิษตกค้างก่อนนำออกจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งงานในแต่ละปีสามารถสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สนุกสนานและได้ชิมสตรอเบอรี่สดๆ ที่ส่งตรงจากเกษตรกรอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา