ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์ และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการ รวมทั้งให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสถานพักพิงสัตว์

จากนั้น นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงสำรวจพื้นที่ซึ่งจะได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ณ บริเวณป่าแม่ริม ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการประเมินเบื้องต้นในการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจะได้มีการออกแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ และคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ ด้าน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้

ที่มา ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ศูนย์พักพิงสัตว์#ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด#ห้วยทราย#แม่ริม#สำนักข่าวภาคเหนือ#เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา