ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ “ สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ”

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 8th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, COVID-19, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ “สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้.นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับกอ.รมน.ภาค 3 และอบต. แม่นาจร เครือข่ายภาคี โครงการพัฒนาพื้นที่ชนบท อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรในพื้นที่บรรเทาภัยแล้ง จำนวน 281 ฝาย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริเวณบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักในต้นไม้ ป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม เก็บกักรักษาน้ำไว้ใช้ในการบริโภคและการเกษตร และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน.ด้านนายอุทัย พายัพธนากร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการช่วยชะลอกระแสการไหลของน้ำในช่วงฤดูฝน สร้างแหล่งน้ำไว้ให้สัตว์ป่า ทำให้ชุมชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภค สามารถทดน้ำจากฝายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรมากขึ้น เป็นแรงจูงใจทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชและสร้างรายได้ให้กับชุมชน.

ที่มา เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ป่าต้นน้ำ#โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ#ฝายชะลอน้ำ#โครงการพัฒนาพื้นที่ชนบท#สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา