ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 20th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคมนี้ 

S__7102473 S__60129318

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และในวันพรุ่งนี้ (21 มี.ค.61) จะมีพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยจะพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ทั้งการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลอง โดยจะระดมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น คาดว่าจะมีกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 3 พันคนร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2561 โดยมีการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำขา ระยะทางประมาณ 8.411 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งกิจกรรมเป็น 7 ช่วง ดังนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 1 ตั้งแต่ ถนนสุขเกษมซอย 7 ถึงสะพานทางหลวงที่ 11 และประตูน้ำหลัง โรงพยาบาลลานนาถึงประตูน้ำแม่ปิง ระยะทาง 2,040 เมตร , 2) วันที่ 22 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่สะพานทางหลวงที่ 11 ถึงประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ระยะทาง 104 เมตร , 3) วันที่ 23 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 3 เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงสะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ระยะทาง 438 เมตร , 4) วันที่ 24 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 4 เริ่มตั้งแต่สะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ถึงสะพานหมื่นด้านพร้าคต ระยะทาง 413 เมตร , 5) วันที่ 25 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วง 5 เริ่มต้นแต่คลองแม่ข่าส่วนแยกลำเหมืองกาง ถึงถนนอัษฎาธร ระยะทาง 251 เมตร , 6) วันที่ 26 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 6 เริ่มตั้งแต่ สะพานหมื่นด้ามพร้าคต ระยะทาง 332 เมตร , 7) วันที่ 27 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 7A หลังร้านเด่นชัยเทรดดิ้ง ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 233 เมตร และช่วงที่ 7B เริ่มจากถนนรัตนโกสินทร์ ถึงถนนมหิดล ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร โดยจะล่องเรือเก็บขยะ และทาสีสะพานจำนวน 12 จุด

สำหรับ การแต่งกายของประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม สามารถแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอ รองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าผ้าใบ โดยขอให้นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดของตนเองมาด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป หรืออาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาได้ที่บริเวณหน้างานในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

แท็ก คำค้นหา