ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

เชียงใหม่ เตรียมเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ สสปน. เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตรียมเสนอชื่อ “เชียงใหม่” เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก คาดสร้างรายได้เข้าประเทศและจังหวัดเชียงใหม่กว่า 125 ล้านบาท และส่งผลกระทบเชิงบวกด้านการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บ่ายวันนี้ (22 มี.ค. 66) สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางการเสนอจังหวัดเชียงใหม่เข้าประมูลสิทธิเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก UCCN Annual Conference โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับในหลักการและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมประจำปีของ UNESCO Creative Cities Network หรือที่เรียกว่า UCCN Annual Conference นับเป็นโอกาสพิเศษที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกต่าง ๆ จากทั่วโลก ทุกสาขา ทั้งยังเป็นเวทีในการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเมืองสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการขยายและสร้างความสมดุลให้กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก โดยคาดว่าการประชุมฯ ดังกล่าว จะสร้างรายได้เข้าประเทศและจังหวัดเชียงใหม่รวมกว่า 125 ล้านบาท และส่งผลกระทบเชิงบวกด้านนโยบายการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และได้รับการรับรองจากยูเนสโก นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดการเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

#UNESCO#เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก#เชียงใหม่#PhaknuaDaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา