ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 61 พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด

S__9715809 S__9715813

             เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ที่ อาคารเรืองวิสุทธิ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พระภิกษุสามเณร หัวหน้าหน่วยงานราชการ ครู นักเรียนจากสถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ได้มอบโล่เกียรติคุณ “ผู้นำศีลธรรม” ฝ่ายบรรพชิต จำนวน 24 คน  พร้อมด้วยมอบโล่เกียรติคุณ “ผู้นำศีลธรรม” แก่บุคคลต้นแบบของแต่ละอำเภอ จำนวน 24 คน และเกียรติบัตรโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรม “แสดงตนเป็นพุทธมามกะ” จำนวน 4 แห่ง

S__9715811 S__9715812

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่าย กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันวิชาการพระพุทธศาสนา “ตอบปัญหาธรรมมะ” , พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ ที่ สำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) และพิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ที่ พระอารามหลวงทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดศรรีโสดา วัดเจ็ดยอด วัดพระสิงห์   วัดสวนดอก วัดเจดีย์หลวง และวัดทุกวัดที่อยู่ใกล้บ้าน

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เอกชน และพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ดังนี้ ประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ อีกทั้งขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ในวันมาฆบูชา รวมไปถึงขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธี ณ วัดใกล้บ้าน

แท็ก คำค้นหา