ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Booster (เข็ม 3) ผ่านเวป กำแปงเวียง

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 30th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

สำหรับผู้ฉีดวัคซีน sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยจะเรียกเข้ารับการฉีดเมื่อจังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับ Booster แล้ว

วันนี้ (30 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินการของศูนย์ฉีดทุกแห่ง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน Booster (เข็ม 3) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และยังไม่เคยได้รับวัคซีน Booster dose เข็มที่ 3 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน Booster (AstraZeneca) ผ่านระบบ ก๋ำแปงเวียง และจะเรียกเข้ารับการฉีดเมื่อจังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับ Booster ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญ 1 แถม 1 สำหรับกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2564 นี้

ในการนี้ ศูนย์ฉีดฯ อำเภอไชยปราการ ได้รายงานผลการฉีดวัคซีน โดยประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ มีจำนวน 28,768 คน มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน 17,857 คน และได้รับการฉีดไปแล้ว 11,280 คน คิดเป็นร้อยละ 39.21 จากเป้าหมาย ในส่วนของปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ยังพบเป็นความเชื่อมั่นในวัคซีนแต่ละชนิด รวมถึงไม่สะดวกในการเดินทางมาฉีดวัคซีน โดยทางศูนย์ฉีดฯ ได้มีแนวทางแก้ไขโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค วิทยุกระจายเสียง และเสียงตามสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนอย่างถูกต้อง พร้อมออกหน่วยให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล

ในส่วนศูนย์ฉีดฯ อำเภอสันกำแพง ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายไปกว่า 62.41% ซึ่งถือว่าเกินครึ่งตามที่จังหวัดได้กำหนดไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฉีดฯ ยังคงพบปัญหาเช่นเดียวกันกับศูนย์ฉีดฯอำเภอไชยปราการ ซึ่งทางศูนย์ฉีดฯ ได้มีแนวทางแก้ไขโดยการกำหนดให้กลุ่มเป้าหมายทยอยมาฉีดวัคซีน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับวัคซีนตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 30 กันยายน 2564

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#กำแปงเวียง#Sinovac#AstraZeneca#สถานการณ์โควิด19#โควิด19#โควิด19เชียงใหม่#Covid19#เชียงใหม่#ChiangMai#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา