ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียน – ยืนยันรับสิทธิ ‘คนละครึ่ง เฟส 5’ รายใหม่ – รายเดิม ต้องทำอะไรบ้าง?

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 19th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

พร้อมแล้ว สำหรับโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ในวันนี้ (19 ส.ค. 65) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง คือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com และเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไข / คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ

▶️ เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

▶️ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

▶️ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

ส่วนประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 (คนเก่า) สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น..โครงการฯ นี้ มีจำนวนสิทธิ 26,500,000 สิทธิ โดยรูปแบบโครงการฯ ยังเหมือนเดิม คือ รัฐบาลร่วมสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า – บริการทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะ 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน สูงสุดไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดโครงการ ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

Hashtag: #คนละครึ่ง#คนละครึ่งเฟส5#เป๋าตัง#ลงทะเบียน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา