ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ยืดขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 28th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ยืดขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  • ขยายเวลาชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิม ภายในเดือนมิถุนายน ขยายเป็น ภายในเดือนกรกฎาคม
  • ขยายเวลาการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิม งวดที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 งวดที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 3 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายเป็น งวดที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 งวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2565
  • ขยายเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิม ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ขยายเป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2565
  • ขยายเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายเป็น ภายในเดือนกันยายน 2565.ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่สำนักงานแขวงที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

แท็ก คำค้นหา