ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทียมพร

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 1st, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care giver) ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงใหม่ ,อสม.ชุมชนเทียมพร ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อประเมินภาวะพึ่งพิง มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป พร้อมให้คำแนะนำญาติและผู้สูงอายุ ในการทำกายภาพที่ถูกวิธี และปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ชุมชนเทียมพร

#เทศบาลนครเชียงใหม่#ChiangMaiMunicipality#สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม#ชุมชนเทียมพร#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา