ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดแฟ้มบุคคลผู้บริหาร

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 17th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม, สังคม

DSCF7681

นายนิวัฒน์   ศิริสานต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาเชียงใหม่ สมัยที่ ๒
เมื่อ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙  ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มีงาน “พลศึกษาคืนถิ่น”ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  เพื่อร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน  และมีการประชุมเพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาคนใหม่ แทนคนเก่าที่หมดวาระการบริหารลง ซึ่งผลการเลือกตั้ง  นายนิวัฒน์  ศิริสานต์  นายกสมาคมฯคนเก่า ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ นายกสมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาเชียงใหม่ เป็นสมัยที่ ๒ โดยไม่มีคู่แข่งขัน
นายนิวัฒน์  ศิริสานต์  ชื่อเล่น ณุ  เป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรของ นายอัมพร นางละม้าย ศิริสานต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๘  เลขที่ ๓๑๗ หมู่ที่ ๑ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  เป็นบุตรคนที่ ๒ ในพี่น้อง ๔ คน ย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๙๙/๑๑๙ หมู่ที่ ๘  ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับ นางศิริพร  ศิริสานต์  มีบุตรสาว ๓ คน
ประวัติการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  ชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ย้ายมาศึกษาต่อ ปกศ.สูง ที่วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ (ชื่อขณะนั้น)  รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๒๘   จบ กศบ.มศว.พลศึกษา  ปี ๒๕๓๐  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี ๒๕๕๔
ประวัติการทำงาน  เริ่มทำงานเป็นครูรับการบรรจุและมอบมายให้เป็นครูสอนพลศึกษา ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๓๐   ทำหน้าที่ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  กีฬาว่ายน้ำ,  กีฬาวอลเล่ย์บอล, เป็นหัวหน้าหมวดพลานามัยมัธยม  เป็นหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นฝ่ายพัฒนาวินัยระดับชั้นมัธยม ๑-๓  ปี ๒๕๔๔ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ปี ๒๕๕๑  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยและปี ๒๕๕๖-ปัจจุบัน รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ประวัติการทำงานส่วนอื่นๆ เป็นประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ต.สันทราย จ.เชียงใหม่  รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาเชียงใหม่   เป็น กก.ตร.สภ.สันทราย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และเมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  ได้รับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  รับโล่รางวัลจาก พล.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี ที่โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน  นายนิวัฒน์  ศิริสานต์  เป็นเจ้าของโรงแรมพิงค์วิมาน ๙๒ ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่   เจ้าของโรงแรมศิริล้านนา  ถนนราชมรรคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเป็นเจ้าของหมู่บ้าน ศิริพร  ในส่วนกีฬา นายนิวัฒน์  ศิริสานต์  เป็นประธานชมรมกีฬาบาสเกตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นับว่า นายนิวัฒน์  ศิริสานต์  เป็นผู้หนึ่งที่เสียสละและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี…
 

แท็ก คำค้นหา