ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP

เปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (9 ต.ค. 64) ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ภาคเหนือ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยมาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 66 ราย จาก 6 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา และ จังหวัดสุโขทัย

การจัดอบรมครั้งนี้ ใช้รูปแบบการให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ดีไซเนอร์นักออกแบบ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ส่งเสริมการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 10 ท่าน เพื่อให้การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่การเป็น Premium OTOP

ข่าว ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#PremiumOTOP#OTOP#โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นPremiumOTOP#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา