ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เริ่มแล้ว…งานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เริ่มแล้ว…งานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2563

ค่ำวันนี้ (วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และเพื่อถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่ สืบไป ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีประชาชนชาวจังหวัดลำพูน รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้ร่วมบูชาโคมไฟ และร่วมประดับประดาตกแต่งโคมไฟหลากสีสัน มีความสวยงาม สว่างไสว ไปทั่วบริเวณงาน ทั้งนี้ทางจังหวัดลำพูน มีการเตรียมพร้อมตามมาตรการควบคุมโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอานามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าร่วมภายในงาน เพื่อความปลอดภัย และสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน และผู้ที่เข้าร่วมงาน อีกด้วย

งาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2563จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่สร้างความงดงาม เพียงอย่างเดียว แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวเมืองลำพูน เมืองบุญหลวงของล้านนา ร่วมบูชาโคมแห่งศรัทธา จุดสว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวง ที่เมืองลำพูน

ที่มาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆ www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#โคมลอย #เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน #อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี #ลำพูน #สำนักข่าวภาคเหนือ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา