ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แพทย์ประจำบ้านประเทศอินโดนีเซีย ดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ ที่เชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 27th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, สังคม

แพทย์ประจำบ้านจากอินโดนีเซียศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และผู้บริหารมูลนิธิฯ ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่คณะแพทย์ประจำบ้าน จากคณะแพทยศาสตร์ Padjadjarun University, Bandung ประเทศอินโดนีเชีย จำนวนสองคน ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิฯ และร้อยเอก นายแพทย์ หม่อมหลวงพุฒิพงศ์ เทวกุล แพทย์ประจำมูลนิธิฯ ร่วมสอนและให้ความรู้ นอกจากนั้นแพทย์ประจำบ้านยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 30 ปี มูลนิธิขาเทียมฯ ที่สำนักงานมูลนิธิขาเทียม และรับมอบประกาศนียบัตรจากเลขาธิการมูลนิธิฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา