ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แม่สะเรียง เตรียมทุ่มงบ 16 ล้าน ผุดโครงการตลาดวัฒนธรรมท่ามกลางป่าใจกลางเมือง

อำเภอแม่สะเรียง เตรียมทุ่มงบ 16 ล้าน ผุดโครงการตลาดวัฒนธรรมท่ามกลางป่าใจกลางเมือง คาดกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองให้เป็นเมืองทองที่น่าจับตา

อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เสนอโครงการพัฒนาตลาดวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวงเงินงบประมาณ 16 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำแม่ยวมที่เคยรกร้างว่างเปล่า ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ใจกลางเมืองแม่สะเรียง ตอบโจทย์การแก้ปัญหาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้อำเภอแม่สะเรียง ขาดรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน จึงต้องหาตลาดที่มีรูปแบบอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของอำเภอแม่สะเรียง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระจายสินค้าภายในชุมชนสู่ภายนอก

นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า หากมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นตลาดวัฒนรรมตามวิถีชุมชนตำบลแม่คง จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงในระดับตำบลเท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงในภาพรวม ที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และประชาชนอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของอำเภอแม่สะเรียง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน นายชัชฤทธิ์ พิมพ์ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสอบถามประชากรจากบ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองป่าแขม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมที่จะผลักดันโครงการนี้จากฝันให้เป็นจริง เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างถาวรแล้ว ยังเป็นสถานที่ส่งเสริมสินค้าภายในชุมชน และผลิตผลทางการเกษตร ออกสู่ตลาดภายนอก เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากประสบภาวะวิกฤติ อีกทั้งยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มโอกาสช่องทางการเสนอขายให้กับผู้ประกอบการ อันนำไปสู่การเพิ่ม กระจายรายได้สู่ชุมชน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างประสบความสำเร็จ ใน 20 ปี จึงจำเป็นต้องมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ จึงได้มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการได้แก่ “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน” “สร้างคุณค่า ใหม่ในอนาคต” ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศได้ในคราวเดียวกัน.

ที่มา/ภาพเกษศินี รัตนพันธ์ สวท.แม่สะเรียง

ติดตามข่าวสารอื่นๆ www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#แม่สะเรียง #ครงการตลาดวัฒนธรรมท่ามกลางป่าใจกลางเมือง #เแม่ฮ่องสอน #ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี #สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา