ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โครงการสัปดาห์ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” ประจำปี 2558

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 16th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

DSC_0011DSC_0012

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดโครงการสัปดาห์ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2558

วันนี้ (16 ก.ย. 58) นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้ คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว โครงการชลประทานเชียงใหม่ กอ.รมน.มทบ.33 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ตลาด และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน พร้อมใจกันระดมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ “สัปดาห์รวมใจคืนความสวยใส ไร้ขยะ ให้น้ำแม่ข่า ชัยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2558 ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดความยาวของลำน้ำแม่ข่าและลำน้ำในสาขาอำเภอแม่ริม อำเภอเมืองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อร่วมฉลองสมโภชเชียงใหม่อายุครบ 720 ปี หรือ 60 รอบนักษัตรที่จะมาถึงในปี 2559 นี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมสัปดาห์รวมใจคืนความสวยใสไร้ขยะให้น้ำแม่ข่า ชัยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่ จากหน่วยงานต่างๆร่วมกันรณรงค์ โดยเริ่มวันแรก วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลป่าแดดมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น ณ วัดเทพนิมิตและเรียนรู้วิธีการทำ EM วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. อบต.ดอนแก้วจะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันแนวตลิ่งน้ำ วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 ในช่วงเช้ามีกิจกรรมปั่นจักรยาน การเดินรณรงค์และแจกใบปลิวให้ความรู้ โดยเริ่มบริเวณ อนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์และรอบคูเมืองเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. พิธีมอบ EM และจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลายมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กรเภสัชกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยจังหวัดเชียงใหม่ และ 18.00 น. คอนเสิร์ตร่วมใจพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พบกับศิลปินชื่อดัง ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า และวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 ทางคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของคลองแม่ข่า ในช่วงบ่ายทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนหลิ่งกอกและชุมชนข้างเคียง จัดเสวนาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนคลองแม่ข่า ณ ชุมชนหลิ่งกอก ทั้งนี้สัปดาห์รวมใจคืนความสวยฯจะมีโดรนบินเก็บภาพกิจกรรมคลองแม่ข่าทุกพื้นที่ที่จัดกิจกรรม และทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะล่องเรือสำรวจน้ำแม่ข่าในทุกวันอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้คลองแม่ข่าได้พัฒนาและแก้ไขอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมชมมหกรรมคอนเสิร์ตร่วมใจพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าชัยมงคลเชียงใหม่ ปันน้ำใจคนต้นน้ำสู่คนปลายน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันคูคลองแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ พบกับ บ่าววี หนู มิเตอร์ และเดือนเพ็ญ อำนวยการ เต็มวง พร้อมกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย รายได้นำเข้ากองทุนพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ บัตรราคา 1,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-890528 ในวันและเวลาราชการ หรือร่วมบริจาคเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 983-7-84683-6

แท็ก คำค้นหา