ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงพยาบาลนครพิงค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางแพทย์ จำนวน 300 ราย

วันนี้ (3 มี.ค. 64) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางแพทย์ จำนวน 300 ราย ตามที่มีกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกจำนวน 1,750 ราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรวัคซีนให้กับผู้ที่สมควรได้รับการฉีดในเบื้องต้น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 1,450 ราย เพื่อฉีดให้บุคลากรทางแพทย์ และส่วนที่ 2 เป็นจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค อาทิ เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ในท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ปกครอง บุคลากรภาคการบริการและท่องเที่ยว ฯลฯ จำนวน 300 ราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อให้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 455 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ให้บุคลากรที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อจัดลำดับตามความเสี่ยงจากสัมผัสผู้ป่วย แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากเหตุขัดข้องทางระบบ ดังนั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองจะไม่ได้รับวัคซีน เพราะถูกแซงคิวโดยกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเป็นการจัดสรรคนละส่วนกัน และทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ปรับแผนการฉีดวัคซีนโดยปรับให้ลงทะเบียนรายบุคคลแทนการลงทะเบียนออนไลน์ และขณะนี้ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลแล้วจำนวน 176 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถฉีดครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร คือ 455 ราย ภายในวันศุกร์นี้

ภาพ / ข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#เชียงใหม่#วัคซีนป้องกันโควิด19#โรงพยาบาลนครพิงค์#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#กระทรวงสาธารณสุข#สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่#Sinovac#COVID19#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ#xinhua

แท็ก คำค้นหา