ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงพยาบาลลานนา ขานรับนโยบาย ตรวจสุขภาพทำใบขับขี่แบบใหม่ เริ่มตั้งแต่1 มีนาคม 2561

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มีนาคม 4th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

โรงพยาบาลลานนา ขานรับนโยบาย ตรวจสุขภาพทำใบขับขี่แบบใหม่ เริ่มตั้งแต่1 มีนาคม 2561

IMG_4330 IMG_4358 IMG_7356 IMG_7372

จากนโยบายที่ กรมการขนส่งทางบก แจ้งผู้ยื่นขอทำใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์รูปแบบใหม่ โดยผู้ที่ยื่นขอทำใบขับขี่จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ด้วย โดยผู้ยื่นขอต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค ได้แก่ โรคเท้าช้าง วัณโรค โรคเรื้อน พิษสุราเรื้อรัง และโรคติดยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ จำเป็นต้องยื่นใบรับรองแพทย์รูปแบบใหม่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพกรอกประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัด ประวัติเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามความจริง และแพทย์รับรองผู้ขอรับบริการตรวจสุขภาพ ว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

ซึ่งศูนย์ตวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ได้เตรียมแบบฟอร์มรูปแบบใหม่ ที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้นใหม่ พร้อมแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพให้บริการประชาชนที่ต้องการทำใบขับขี่รถทุกประเภทแล้วในขณะนี้ เริ่มประกาศใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999-710

แท็ก คำค้นหา