ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงพยาบาลลานนา อบรมความรู้ “วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ” ในผู้ใหญ่ กลุ่มพยาบาลและวิชาชีพ

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 17th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม, สังคม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3 … กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลลานนา โดยนางนฤมล วัฒนปฤดา หัวหน้าองค์กรพยาบาล ร่วมกับ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดการอบรมวิชาการ ให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการให้ Pneumococcal vaccine ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” โดย เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ พุทธันบุตร จาก บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ โรคปอดอักเสบ และแนวทางการฉีด #วัคซีนโรคปอดอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด จากเชื้อนิวโมคอคคัส (ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์) โดยมีหัวหน้าแผนกต่างๆ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังในอบรมครั้งนี้ รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบ เพื่ออัพเดทข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่นี้ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้า และผู้สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ซึ่ง #วัคซีนโรคปอดอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด จากเชื้อนิวโมคอคคัส (ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์) นี้เป็นวัคซีนจำเป็นในผู้ใหญ่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพจะลดลง ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงขึ้น ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ก็มีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคเช่นเดียวกัน

พร้อมกันนี้ #โรงพยาบาลลานนา ขอแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อายุ 50 ปี ขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป แนะนำให้ได้รับการฉีดทุกคน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย #วัคซีนโรคปอดอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด จากเชื้อนิวโมคอคคัส (ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์) ฉีดเข็มเดียว ราคา 2,750 บาท (รวมค่าแพทย์) ราคาโปรโมชั่นนี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์พยาบาลทุกจุดบริการ ทั้งโรงพยาบาลลานนา และ โรงพยาบาลลานนา 3 หรือโทรสอบถามได้ที่ แผนกเภสัชกรรม โทร. 052-134-777 หรือรายละเอียดทางเว็บไซต์ >> https://bit.ly/3AaP1vQ

แท็ก คำค้นหา