ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรม MC FAMILY RUN 2020 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม นี้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 63 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แถลงข่าวสื่อมวลชนว่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2475 ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต จุดมุ่งมั่นของโรงเรียน คือ การมุ่งให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานิรันดร์ ตลอดเวลากว่า 90 ปี เราสร้างศิษย์เก่าที่มีคุณภาพมารุ่นต่อรุ่น ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ

ในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ชื่อ MC FAMILY TEAM : MC FAMILY RUN โดยเป็นการเริ่มเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนจะเข้าสู่ปีที่ 90 ของการก่อตั้ง การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน SMART CLASSROOM ในทุกระดับชั้น นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “A sound mind in sound body” “จิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

ทางด้าน ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่าที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจะครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมีเป้าหมายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณสำหรับพัฒนาด้านเทคโนโลยี และด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในทุกระดับชั้น ตามโครงการ MC SMART CLASSROOM เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง เพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 89 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย . การจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภท FUN RUN 5.8 กม. 2) ประเภท MINI RUN 10.8 กม. 3) ประเภท VIP RUN 1.8 กม. และ4) ประเภท VIRTUAL RUN .โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และของโรงเรียนฯ ตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้1. การรับสมัครนักวิ่ง และลงทะเบียน โดยระบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัส2. การจัดระบบวิ่ง VIRTUAL RUN นักวิ่งสามารถวิ่งอยู่ที่บ้าน หรือต่างจังหวัดได้ เพื่อลดการแออัด3. การรับอุปกรณ์แข่งขันเสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัล บางรายการส่งทางไปรษณีย์เพื่อลดการสัมผัส และบางส่วนที่รับก่อนวันงานโดยจัดสถานที่ ที่เหมาะสมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20194. วันงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้อง Check in ใน Application “ไทยชนะ”5. มีบริการรถรับ-ส่ง นอกบริเวณโรงเรียนที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาดอนจั่น และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเครื่องเทอร์โมแสกนวัดอุณหภูมิ ไม่ให้เกิน 37.5 องศา 6. ผู้ที่เข้าสู่บริเวณโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเครื่องเทอร์โมแสกนวัดอุณหภูมิ ไม่ให้เกิน 37.5 องศา 7. ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาระยะห่างระหว่างกิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร8. มีบริการเจลแอลกอฮอล์และจุดล้างมือ ตามจุดต่าง ๆ มีการพ่น ล้าง ทำความสะอาดพื้นที่จัดงาน และพื้นที่ทั่วไปภายในบริเวณโรงเรียนก่อนและหลังวันงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Silver NANO-99. มีการประชาสัมพันธ์มาตรการ ให้คำแนะนำในการป้องกันแพร่ระบาดให้ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบล่วงหน้า และในวันงาน 10. การปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง มีการวางจุดและกำหนดระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด10.1 การปล่อยตัวนักวิ่งจะทำเป็นรอบๆ แต่ละรอบ จะปล่อยในเวลาแต่ละรุ่น มีทั้งหมด 22 รุ่น เพื่อป้องกันความแออัดของนักวิ่งในช่วงปล่อยตัว10.2 จุดบริการน้ำและอาหารจะจัดเป็นชุด ๆ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน10.3 การรับเหรียญและของที่ระลึกของนักวิ่งจะจัดใส่ถุงไว้เป็นชุดๆ เมื่อนักวิ่งกลับเข้าถึงเส้นชัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักวิ่ง.

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#มงฟอร์ตวิทยาลัย#MCFamilyRun2020#เชียงใหม่#VIRTUALRUN#COVID19#สำนักข่าวภาคเหนือ#89ปีการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

แท็ก คำค้นหา