ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาวโครงการสานเส้นใยห่มภัยหนาว ให้ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 9th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

OR มอบผ้าห่มกันหนาว จาก โครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว” ให้แก่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วยพนักงาน มอบผ้าห่มกันหนาว จาก โครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว” ให้ผู้แทนจาก 3 แห่งใน จ. เชียงใหม่ ได้แก่ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ณ โรงพยาบาลแม่วาง นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามสบ ณ วัดหนองบวกส้ม และตัวแทนชุมชนรอบคลังน้ำมันเชียงใหม่ 8 ชุมชน ณ วัดหนองบวกส้ม รวมทั้งสิ้น 644 ผืน

โออาร์ จัดโครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว” ในโอกาสครบรอบ 5 ปี เพื่อปลูกฝังพฤติกรรม สร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะที่เหมาะสมแก่ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้รวมถึงการดูแลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และยังเป็นการสร้างเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะพลาสติก โดยเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกใส (PET) ไม่ใช้แล้ว ให้สามารถนำมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง ผ่านกระบวนการ Upcycling  โดยนำไปแปรรูปเป็นเส้นใย ทอเป็นผืน และตัดเย็บให้เป็นผ้าห่มโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเป้าหมายผ้าห่ม 16,000 ผืน คิดเป็นการรับบริจาคขวดพลาสติก จำนวน 200,000 ขวด

โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตทุกรูปแบบ รวมทั้งในด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) ตามเป้าหมาย OR 2030 Goals ซึ่งตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในในทุกสถานการณ์

แท็ก คำค้นหา